Het Kabinet werkt aan meer grip op migratie in Nederland

Dit kabinet zet in op een rechtvaardig, humaan en effectief asiel- en migratiebeleid. Daarom werkt het kabinet aan het versterken van legale migratie en het beperken van irreguliere migratie

08-07-2022 09:19
Amstelveenweb