Vergadering gemeenteraad 13 juli

Met de perspectiefnota stelt de raad de inhoudelijke en financiƫle kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2023 en de meerjarenbegroting. De Perspectiefnota vormt de basis om de dienstverlening...

01-07-2022 00:00
Gemeente Amstelveen