Kabinet beslist: Schiphol moet krimpen

Het maximumaantal vluchten op Schiphol wordt vanaf november 2023 van 500.000 teruggebracht naar 440.000 per jaar. Het gerucht over de krimp van de luchthaven hing al een tijdje in de lucht, maar is vanmiddag door het kabinet bevestigd. Bewonersorganisaties noemen het besluit historisch, maar zetten er ook kanttekeningen bij. Eén zo’n organisatie overweegt nog steeds een gang naar de rechter voor nóg meer krimp.

Het kabinet benadrukt het belang van de goede verbondenheid met de rest van de wereld via Schiphol, die een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Nederland levert: “Maar Schiphol ligt ook in één van de drukste delen van Nederland: een sterk verstedelijkt gebied. Bewoners van de regio rondom Schiphol hebben te maken met de negatieve gevolgen van de luchthaven. Zij hebben overlast van vlieggeluid en maken zich zorgen over de effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat.”

Volgens Aalsmeerder Jan Boomhouwer van Recht op Beschermi...

24-06-2022 16:15