Stikstof verminderen? Deze boeren verkopen hun melk dichtbij en bezorgen op bakfiets

De veestapel inkrimpen is een manier om de stikstofuitstoot van de agrarische sector terug te dringen, maar niet de enige manier. Ook het verkorten van de route van producent naar consument kan daaraan bijdragen. En dat is precies wat de coöperatie Boeren van Amstel beoogt. De melk van de boeren uit de coöperatie in Ouderkerk aan de Amstel is maximaal tien kilometer verderop, bij supermarkten en restaurants in en rondom Amsterdam, verkrijgbaar.

Boeren van Amstel bestaat uit 18 boeren die kleinschalig boeren. “We willen geen stallen met 600 koeien”, benadrukt directeur Michel Penterman in gesprek met NH Nieuws. Welke getallen moeten we dan wel aan denken? Neem de boerenfamilie Van Blaaderen, die op hun terrein in de Bovenkerkerpolder 110 koeien, 45 stuks jongvee en 10 schapen houden. 

Een deel van de melk wordt stikstofvrij bezorgd, op de bakfiets. Dat is te doen, want Boeren uit Amstel...

22-06-2022 19:45