B&W Amstelveen: ‘Uitkomsten onderzoek RIVM ondersteunen ons standpunt voor vliegveld in zee’

Het Amstelveense college van burgemeester en wethouders vindt dat de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar fijnstof in de omgeving van Schiphol het standpunt van een vliegveld in zee onderstrepen. “Wij nemen het onderzoek van het RIVM heel serieus,” laten zij aan de gemeenteraad weten.

De gemeente vindt daarnaast dat er meer onderzoek moet worden verricht naar de gevaren van blootstelling aan ultrafijnstof. Het college gaat hier in de bestuurlijke overleggen met Schiphol en andere partners op aandringen.

Lees ook: Mogelijk grote gezondheidsrisico’s door ultrafijnstof voor omwonenden rond Schiphol

Gisteren werd bekend dat omwonenden van Schiphol mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsklachten. Het gaat bijvoorbeeld om nadelige effecten op het hart- en vaatstelsel en de ontwikkeling van ongeboren kinderen.  

Meer onderzoek is volgens het Amstelveense college nodig omdat er nog te veel onduidelijk is. “Er wordt door het RIVM gesproken over mogelijk ...

21-06-2022 15:44