Nieuwe coalitie slaat warme sociale arm om iedere Amstelvener

Het nieuwe Amstelveense coalitieakkoord lijkt een warme sociale douche voor de inwoners te moeten worden. Zelden straalde een nieuwe coalitie zoveel warmte en blijdschap uit bij de presentatie van de plannen voor Amstelveen. De nadruk de komende vier jaar ligt bij het streven om iedereen mee te laten doen. 

De vier fractievoorzitters kwamen vanochtend nog niet aan in een met bloemen beschilderd VW-busje bij Speelboerderij Elsenhove aan. Wie niet beter zou weten, waande zich in een compleet andere tijd dan waar we nu in leven: blije mensen, vertrouwen in de toekomst, kansen voor iedereen.

Meedoen

Kansengelijkheid lijkt leidend te zijn voor het nieuwe college: “We beginnen daarmee zo vroeg mogelijk: in de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, en vanzelfsprekend ook in het onderwijs. We hebben oog voor inwoners met een smalle beurs om mee te doen aan sport, culturele en sociale activiteiten. Ook preventie op het gebied van welzijn en zorg maakt meedoen voo...

20-06-2022 15:52