Amstelvener beter in afval scheiden maar levert nog steeds te veel restafval

De Amstelvener leverde in 2021 65 procent van het huishoudelijk afval gescheiden in. Dat is nog onder het streefpercentage van 75 procent maar wel beter dan de voorgaande jaren. In 2020 werd bijvoorbeeld 62 procent gescheiden afval aangeleverd.

Met het streven 75 procent gescheiden afval in te leveren volgt Amstelveen het landelijk beleid. Om dit cijfer te halen mag elke inwoner gemiddeld 100 kilo restafval per jaar inleveren. Dat was in 2021 nog 149 kilo per inwoner. Het eerste coronajaar (2020) zorgde nog voor een forse toename van het restafval.

In Amstelveen wordt Plastic verpakkingsmateriaal, Metalen en Drankkartons (PMD), papier/karton, glas, textiel en Groente, Fruit, Tuinafval-Etensresten (GFT-E) gescheiden ingezameld.

Meer inzamelrondes laagbouw

Het college ziet dat er nog genoeg ruimte is voor verbeteringen bij het gescheiden inzamelen van afval. Daar wordt op korte termijn al actie voor ondernomen door bijvoorbeeld extra inzamelrondes voor GFT/E-afval bij l...

17-06-2022 13:53