Vissers chippen meervallen voor onderzoek babyboom Westeinderplassen: “Stoere beesten”

Waren het er tien jaar geleden nog een kleine tweeduizend, inmiddels zouden er veel meer meervallen in de Westeinderplassen rondzwemmen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland onderzoeken deze zomer in welke mate de populatie meervallen is geëxplodeerd, en roepen daarbij de hulp van beroeps- en sportvissers in.

Waar sommige vissers misschien blij zijn met het grote aantal joekels in de plassen, maken  anderen zich zorgen over wat de explosieve stijging van meervallen voor andere vissoorten betekent. En dus moet in kaart gebracht worden hoe groot de babyboom daadwerkelijk is.

“Vissen vangen, voorzien van een merkje, en later hopelijk weer vangen”, vertelt Emiel Derks van sportvisserij Nederland hoe de onderzoeksopzet er in grote lijnen uit ziet. “Zodat we uit de verhouding tussen gemerkte en niet gemerkte meervallen een schatting kunnen maken van het totale ...

15-06-2022 17:00