Strategische communicatieadviseur weerbare sierteelt (interim)

Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur weerbare sierteelt (interim). Je gaat aan de slag voor het programma “Samen werken aan een weerbare sierteeltsector”. Overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Vanaf januari 2022 is het programma overgegaan in een structurele aanpak. In de aanpak zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie (Den Haag en Amsterdam), Openbaar Ministerie (Den Haag en Amsterdam), RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, Douane Schiphol en Royal FloraHolland. Deze opdracht maakt onderdeel van uit van het Operationeel Coördinatie Team (OCT), een klein team van circa 8 professionals die de aanpak coördineert. Je gaat aan de slag met de (door)ontwikkeling en uitvoer van het strategische communicatieplan en de - kanalen. Ook stel je persberichten op e...

13-06-2022 11:58
Search & Co Groep