Burgerbelangen plaatst vraagtekens bij aanbesteding WMO-vervoer

De lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) plaatst vraagtekens bij de aanbesteding van het WMO-vervoer in Amstelveen. Het grote aantal klachten wekt volgens raadslid Kitty Huisman van de partij de indruk dat het aanbestedingsproces heeft gefaald en dat er te veel is gelet op prijs en te weinig op kwaliteit.

Voor de aanbesteding in 2021 is een document opgesteld waarin functionele eisen zijn gedefinieerd waaraan door de aanmelders voldaan moest worden. “Bij de gunning speelden kwaliteitscriteria echter geen rol, maar is alleen naar de geoffreerde prijs gekeken,” stelt Huisman.

Sinds 1 januari 2022 wordt het WMO-vervoer verzorgd door Maasstad Regie Centrale (MRC). Het gaat om een contract voor zes jaar waar een bedrag van 12 miljoen euro mee is gemoeid. Ook Aalsmeer is hierin meegenomen.

De komst van MRC heeft echter gezorgd voor veel onvrede. Het college van B&W heeft de problemen al onderkend en er is in april een verbeterplan opgesteld. Bezorgde bewoners laten AAN...

13-06-2022 13:29