Noord-Hollands Archief coördineert onderzoek naar in oorlog onteigend Joods vastgoed

[HAARLEM] Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden panden van Joodse burgers door de bezetter onteigend en doorverkocht. Na de oorlog zagen de teruggekeerde eigenaren of hun nabestaanden zich bij de restitutie in een aantal steden met langdurige procedures en soms hoge kosten geconfronteerd. Het beeld van deze bijna vergeten onteigeningen en het proces van rechtsherstel is onvolledig en kent aanzienlijke verschillen per gemeente. Daarom coördineert het Noord-Hollands Archief (NHA) voor de bij het archief aangesloten gemeenten het onderzoek naar de onteigening van Joods vastgoed dat door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen wordt uitgevoerd.Het onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV deed in 2020 onderzoek in de bij het Nationaal Archief berustende Verkaufsbücher en ontdekte dat gemeenten soms een belangrijke rol speelden bij de onteigening van Joods vastgoed. Sommige gemeenten (of hun functionarissen) maakten misbruik van de situatie door onteigende panden aan te ...

12-06-2022 09:00
Amstelveens Nieuwsblad