Zorgen over schade door Amerikaanse rivierkreeft

[AMSTELLAND] Het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt heeft bij het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ernstige zorgen geuit over schade die wordt veroorzaakt door de Amerikaanse rivierkreeft. Het gaat daarbij zowel om schade aan landbouwgrond als aan de natuur. ‘Door het eet- en graafgedrag en het maken van holletjes in de oever zorgt deze kreeft voor schade aan oevers van sloten. Het afkalven zorgt voor verlies aan waardevolle landbouwgrond. De ecologische balans in de sloten raakt verstoord, doordat beplanting wordt weggevreten. De krabbescheer, de groene glazenmaker en zwarte sterns verdwijnen hierdoor uit ons gebied,’ aldus Amber Laan, voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt.

11-06-2022 14:59
Amstelveens Nieuwsblad