Perspectiefnota: ‘Blijven doen wat nodig is in afwachting van nieuwe college’

[AMSTELVEEN] Omdat de formatie van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen nog niet is afgerond, bevat de Perspectiefnota 2023 geen nieuwe meerjarige ambities en voorstellen. Deze keuzes zal het volgende college maken. in de Perspectiefnota wordt wel op een rij gezet wat er speelt en hoe de gemeente er financieel voorstaat. Dat dient als basis voor het komende college om met de gemeenteraad keuzes te kunnen maken voor de toekomst. Tot die tijd zorgt de Perspectiefnota ervoor dat lopende werkzaamheden op een goede manier kunnen doorgaan. “We presenteren nu een beleidsarme Perspectiefnota, omdat het zwaartepunt van de keuzes worden gemaakt als het nieuwe college is geformeerd en bij de begrotingsbehandelingen aan het einde van het jaar,” licht wethouder Herbert Raat (Financiën) toe. Nieuwe voorstellen met vergaande, meerjarige gevolgen doet het college niet. Net als bij de vorige Perspectiefnota ligt de nadruk op ‘blijven doen wat nodig is’. Dat is volgens het ...

10-06-2022 10:00
Amstelveens Nieuwsblad