Schriftelijke vragen betreffende de aanbesteding van WMO-vervoer

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het WMO-vervoer, reden voor de bbA – raadsleden Ewa Petiet en Kitty Huisman om aan het College van B. en W. hierover  vragen te stellen. Het WMO – vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor de inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig kunnen regelen. Vaak zijn dit mensen met een handicap of beperking.In 2021 namelijk  heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het WMO-personenvervoer. Het gaat om een opdracht van ruim € 12 miljoen over zes jaren. De gekozen nieuwe vervoerder Maasstad Regie Central is met ingang van 1 januari 2022 werkzaam voor Amstelveen en Aalsmeer. Sindsdien regent het klachten over het vervoer, met name omtrent het niet of (veel) te laat ophalen van inwoners.

Op 14 april heeft het college de raad geïnformeerd over de problematiek rondom het WMO-vervoer. Inmiddels is duidelijk dat er een verbeterplan is opgesteld en dat dat plan in uitvoering is. Maar bb...

09-06-2022 11:08
Burgerbelangen Amstelveen