Perspectiefnota 2023 is het beginpunt voor nieuw collegeprogramma van Amstelveen

Op dit moment wordt in Amstelveen gewerkt aan het formeren van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart

09-06-2022 13:59
Amstelveenweb