Stand van de Zaken Bewonersagenda Klimaatadaptatie in Amstelveen

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de bewonersagenda klimaatadaptatie uit het actieplan klimaatadaptatie 2021 - 2026 dat de gemeenteraad op 16 december 2020 heeft vastgesteld

08-06-2022 23:47
Amstelveenweb