Column IVN: Parasieten en symbionten in heempark De Braak

[AMSTELVEEN] Heempark De Braak is een plek waar ik in het voorjaar graag kom. Vanaf maart tot eind mei is het er een komen en gaan van prachtig bloeiende planten die niet alleen een lust voor het oog zijn, maar ook een lust voor de lens van mijn fototoestel. Het park is het restant van een dijkdoorbraak van het Karnemelksegat, dat op zijn beurt weer ontstaan was uit een doorbraak van de Nieuwe Meer. Waar het water van dit Karnemelksegat over de dijk van de Amsterdamse weg sloeg, ontstond een veenplas, die in de dertiger jaren door Broerse werd omgetoverd tot een schitterende heemtuin.

04-06-2022 10:00
Amstelveens Nieuwsblad