Raad stelt extra budget beschikbaar voor opvang vluchtelingen Oekraïne

In het raadsvoorstel werd voorgesteld om deze vijf miljoen euro ten laste te laten komen van de algemene reserve en de algemene reserve aan te vullen met vijf miljoen euro uit het lokale coronafonds....

02-06-2022 00:01
Gemeente Amstelveen