Nog twee weken nodig voor collegevorming

[AMSTELVEEN] Volgens de formateurs Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD) zijn er voor het vormen van een nieuw college nog ongeveer twee weken nodig. “We zijn er druk mee bezig,” zegt Gordon, “Er vinden momenteel volop gesprekken plaats. Zoals het nu gaat verwachten we half juni het collegeprogramma en de nieuwe wethouders te kunnen presenteren. Dat betekent dan dat het nieuwe college aan het eind van de maand kan worden geïnstalleerd.”

02-06-2022 17:05
Amstelveens Nieuwsblad