KKC-leerlingen strijden om Europacup tijdens Burgerschapsdagen

[AMSTELVEEN] Het Keizer Karel College (KKC) heeft van 30 mei tot en met 1 juni Burgerschapsdagen gehouden. De leerlingen uit 3 vwo dompelden zich drie dagen onder in de geschiedenis en cultuur van Europa en streden om de felbegeerde Europacup. Klas 3technasium3 ging er uiteindelijk met deze prijs vandoor.De Burgerschapsdagen vonden plaats in het kader van de de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs die op 1 augustus 2021 in werking is getreden. De overheden van de Europese Unie vinden het bevorderen van de verbinding met en participatie in de samenleving van groot maatschappelijk belang. Ook het KKC hecht hier waarde aan. De school streeft er naar haar leerlingen op te leiden tot wereldburgers die zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. Daarom doet de school actief mee aan Burgerschapsdagen die dit jaar in het teken van normen en waarden, actief burgerschap en sociale cohesie staan.[BURGER IN EUROPA] Tijdens deze dagen bogen leerlingen uit 3 vwo zich drie dagen over de vra...

02-06-2022 15:01
Amstelveens Nieuwsblad