De gemeenteraad Amstelveen is akkoord met bouwplannen De Scheg Oost

Met het vaststellen van deze plannen en het vaststellen van de grondexploitatie De Scheg maakt de gemeenteraad van Amstelveen de bouw van 172 grondgebonden woningen en appartementen mogelijk

02-06-2022 18:04
Amstelveenweb