College: ‘Vergunning kinderopvang in Johanneskapel onterecht geweigerd’

[AMSTELVEEN] Het college van B en W gaat toch een omgevingsvergunning verlenen voor de verbouwing van de Johanneskapel aan de Amsterdamseweg 311 tot kinderdagverblijf. Eerder had het college deze vergunning geweigerd omdat werd aangenomen dat de locatie niet voldeed aan de benodigde haal- en brengfaciliteiten. Diverse omwonenden hadden hierover ook in een vroeg stadium al bezwaren geuit. Uit nadere beschouwing van de Parkeernota blijkt volgens B en W echter dat de locatie aan de Amsterdamseweg 311 wel aan de gestelde normen van deze nota kan voldoen. Hierdoor zijn er geen gronden waarop deze aanvraag geweigerd had mogen worden.

27-05-2022 16:34
Amstelveens Nieuwsblad