KickASS: Zes creatieve ideeën voor meer leven in de wijk

AMSTELVEEN – Het vorige maand gestarte project KickASS van Platform C heeft veel reacties opgeleverd. Uiteindelijk zijn zes ideeën geselecteerd die binnenkort handen en voeten krijgen en daarmee het culturele leven in diverse Amstelveense wijken gaan verrijken.

KickASS is het antwoord op een behoefte die is geconstateerd bij inwoners van Amstelveen om – naast het aanbod binnen de grote culturele organisaties – te kunnen genieten van meer culturele activiteiten in de woonwijken. In samenwerking met welzijnsorganisatie Participe Amstelland en de wijkcoaches heeft cultuurcoach Luc Upson van Platform C een format bedacht en gedoopt tot KickASS. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Amstelveen en Amstelidee.

Zes ideeën: creatief en geëngageerd

Uit de vele enthousiaste reacties die voor KickASS zijn binnengekomen, heeft een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van Platform C, Amstelidee en Participe, een selectie gemaakt van ideeën die worden opgevolgd. Op...

24-05-2022 14:58