Brandbrief GGD’s aan minister om onvoldoende meetellen vliegtuigherrie

De GGD’s in Nederland stuurden afgelopen januari een brief aan minister Harbers (VVD, Infrastructuur) waarin zij expliciet hun teleurstelling melden over het feit dat in de ‘luchtvaartspecifieke’ kosten-baten analyses vliegherrie onvoldoende wordt meegewogen.

De brief was ons eerder ontschoten (tippen mag altijd, via redactie@nullschipholwatch.nl) en heeft een ronduit alarmerende toon. Als enige sector in Nederland heeft de luchtvaart een eigen manier gekregen voor het doorrekenen van maatschappelijke kosten en baten. Eerder meldden we al dat deze rekenmethode vrijwel automatisch leidt tot de conclusie ‘meer luchtvaart is beter’.

Nu blijkt dat ook de GGD’s, verantwoordelijk voor de volksgezondheid in ons land, ook grote bezwaren hebben tegen deze manier van rekenen.

Zij laten via de overkoepelende GGD-GHOR weten het...

23-05-2022 14:54
SchipholWatch