Rijk wil met 315 mln stikstofprobleem Schiphol oplossen, boeren de sjaak

En weer schuift het kabinet op grote schaal belastinggeld richting de Nederlandse luchtvaartsector. In de Voorjaarsnota staat voor de komende vijf jaar 315 miljoen euro ingecalculeerd om het stikstofprobleem van Schiphol op te lossen. Pikant is dat ten minste 100 miljoen daarvan ten koste gaat van steun aan de boeren.

Onder de post ‘Klimaat, stikstof en luchtvaart’ staat voor dit jaar 76 miljoen euro ingeboekt, voor volgend jaar liefst 91 miljoen en voor 2024 opnieuw 88 miljoen euro. In totaal tot en met 2027 gaat het om liefst 315 miljoen euro belastinggeld dat wordt ingezet om de problemen voor de Schiphol Groep op te lossen.

Paragraaf uit de Voorjaarsnota 2022 met 315 miljoen euro voor de stikstofproblemen van de luchtvaart.

Liefst honderd miljoen euro komt uit budget dat voor de veeteelt was bedoeld, zo blijkt uit een beslisnota bij de Voorjaarsnota. Dat is 20 procent van het totale budget voor de boeren. Desondanks is voor boeren in de regio Schiphol het ge...

21-05-2022 17:04
SchipholWatch