Vliegtuigen steeds sneller achter elkaar, blijkt uit analyse van miljoen vluchten

Vliegtuigen vliegen steeds dichter op elkaar waardoor bewoners steeds minder rust krijgen van het overmatige vliegverkeer boven ons land. Dit blijkt uit een analyse van een miljoen vliegtuigpas­sages over het Nomos-meetpunt nm27 door burgerwetenschapper ir Bob van Marlen.

Van Marlen kreeg toegang tot de enorme database van donderdorp.nl, een initiatief van het Platform Vlieghinder Kennemerland. Het bestand bevat al het vliegverkeer van en naar Schiphol over de jaren 2007 tot en met nu en telt bijna 1 miljoen registraties.

De databank legt ieder passerend vliegtuig vast, inclusief type- en registratienummers, samen met het geluidsniveau (de zogenaamde LAmax, het piekniveau) en de tijdsregistratie van het geluid. Daarmee kan de ‘hoorbaarheidsduur’ worden berekend, nodig voor het berekenen van de jaargemiddelden Lden en Lnight.

Eerder toonde Van Marlen al aan dat het gemiddelde piekgeluid met slechts één procent was gedaald in de afgelopen 15 jaar. Dus verre van de...

19-05-2022 19:21
SchipholWatch