Gemeenteraad stelt geactualiseerde grondexploitaties vast

De gemeente neemt voorgenomen plannen op in ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan. Voor het realiseren van deze ruimtelijke plannen wordt een grondexploitatie opgesteld, waarin alle opbrengsten...

19-05-2022 00:00
Gemeente Amstelveen