Uitspraak RvS Kronenburg accuut probleem voor opvang Oekraïners

AMSTELVEEN – De uitspraak van de Raad van State vanochtend om geen woningbouw toe te staan in Kroenburg betekent dat de opvang van Oekraïners in Amstelveen direct in gevaar komt. Op basis van de uitspraak zouden de voor oorlog gevluchte Oekraïners niet in kantorenwijk Kronenburg mogen worden opgevangen.

Verantwoordelijk wethouder Gordon van ruimtelijke ordening: “Door deze uitspraak ontstaan problemen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die we opvangen in dit gebied. We vragen het kabinet of we zolang als dat nodig is deze vluchtelingen kunnen opvangen in Kronenburg.”

‘Vliegen prevaleert boven wonen’

De voor Amstelveen negatieve uitspraak van de RvS is als een mokerslag aangekomen bij het college van B&W. Gordon: “Dit is een onverwachte en zwaar teleurstellende uitkomst. Een klap in het gezicht voor woningzoekende studenten en onze samenwerkingspartners zoals stdentenhuisvester DUWO.”

Gordon zegt dat ze nu wel weet waar de gemeente Am...

18-05-2022 12:07