Opkoopbescherming gaat in juli van start in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Wie een huis koopt in Amstelveen met een WOZ-waarde tot en met 421.000 euro, wordt verplicht er zelf te gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk vier jaar na de akte van levering. De regeling gaat 1 juli 2022 in.Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat beleggers koopwoningen toe-eigenen en er dure huurwoningen van maken. Op dit moment wordt gemiddeld 1 op de 3 woningen in het goedkope en middeldure segment opgekocht en getransformeerd tot dure huurwoningen. Dit vindt het college van B en W onwenselijk, omdat zowel starters als personen met een middeninkomen die willen kopen hierdoor vaak achter het net vissen.Bij de meeste nieuwbouwhuizen die nog gebouwd worden, bestaat de verplichting om er als koper zelf te gaan wonen al. Door de opkoopbescherming komt daar met ingang van juli ook een deel van de bestaande bouw in Amstelveen bij.[UITZONDERINGEN] Op de regeling gelden enkele uitzonderingen. Verhuren mag wel aan eerste- of tweedegraadsfamilieleden (broers, zussen...

17-05-2022 10:30
Amstelveens Nieuwsblad