Voorstel voor invoering betaald parkeren in delen Kostverloren en Oranjebuurt

[AMSTELVEEN] Het college van B en W heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om betaald parkeren met een bijbehorend vergunningstelsel voor bewoners in te voeren in delen van de Oranjebuurt en Kostverloren. Het college doet dit vanwege de parkeerdruk in betreffende gebieden. “Onze metingen en verzoeken uit de buurten geven aanleiding om hiertoe een voorstel naar de gemeenteraad te brengen”, zegt wethouder Floor Gordon.In maart werd bekend dat betaald parkeren met vergunning dit jaar wordt uitgebreid naar Elsrijk, het Oude Dorp en een deel van het Keizer Karelpark. “We hebben destijds ook naar de Oranjebuurt gekeken en recent is opnieuw gemeten in Kostverloren”, zegt Gordon. “Uit beide gebieden komen signalen van bewoners die hun auto niet meer kwijt kunnen. Onze metingen ondersteunen dit beeld.”Voor de Oranjebuurt vraagt het college van B en W de gemeenteraad in te stemmen met invoering vanaf november 2022, in het gebied vanaf de museumspoorlijn tot en met de Nassaulaan. In Kos...

16-05-2022 17:07
Amstelveens Nieuwsblad