Minister liegt over kankerverwekkende uitstoot luchtvaart

Recentelijk heeft VVD-minister Mark Harbers (Infrastructuur) meerdere malen beweerd dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen valt onder de luchtvaartwet en niet onder de milieuwetgeving. Dat is een regelrechte leugen, zo blijkt uit eigen onderzoek van SchipholWatch.

Medio februari antwoordde Harbers nog op vragen van Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) over de gevaarlijke uitstoot: “Emissies als gevolg van vliegtuigbewegingen worden niet tot de inrichting gerekend en vallen dus niet onder het Activiteitenbesluit. De minimalisatie- en informatieplicht geldt dus niet voor deze emissies. Emissies van vliegtuigen worden gereguleerd via de Wet luchtvaart.”

We plaatsten al eerder vraagtekens bij deze zienswijze van de minister, omdat deze geheel indruist tegen het gezond verstand en zelfs tegen de letterlijke wetsteksten. Waarom zou immers uitstoot die voor miljoenen mensen gevaarlijk is, niet onder passende wetgeving vallen?

In maart van dit jaar h...

08-05-2022 22:07
SchipholWatch