Gapend gat in wetgeving giftige uitstoot Schiphol

Er bestaat geen regelgeving voor de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Daarom hoeft de luchtvaart als enige bedrijfstak in ons land niets te doen aan die giftige emissies. Sterker nog: het kan de uitstoot zomaar verdubbelen of zelfs vertienvoudigen zonder enige sanctie.

Dit blijkt uit een brief die de Inspectiedienst Leefomgeving & Transport (ILT) gisteren stuurde aan Johan Vollenbroek’s Mobilisation for the Environment (MOB). Vollenbroek had de inspectie verzocht te handhaven op de giftige uitstoot.

Vliegtuigen stoten behalve waterdamp een groot aantal vervuilende, gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit. Bekend zijn onder meer de CO2 die het klimaat schade berokkent en de stikstofoxyden die een aanslag plegen op natuurgebieden. Maar daarnaast, zo blijkt uit de emissieregistratie van het RIVM, worden ook op grote schaal stoffen uitgestoten als het kankerverwekkende benzeen en dito formaldehyde.

Volgens berekeningen...

26-04-2022 20:20
SchipholWatch