Voor de zomer dagvaarding Prakken d’Oliveira naar minister

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) uit Aalsmeer vordert gestaag met het opstellen van de dagvaarding aan het adres van minister Mark Harbers. De stichting start een rechtszaak tegen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) omdat deze verzaakt de burgers te beschermen tegen de overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

De geplande dagvaarding wordt een vervolg op een in augustus vorig jaar verstuurde sommatie waarin van de minister werd geëist dat hij de grondwet gaat respecteren. Toenmalig minister Barbara Visser was destijds van mening dat “er geen sprake is van een onrechtmatige daad”.

Dat karige antwoord sterkt RBV in de intentie de zaak door te zetten. Op 2 februari van dit jaar stuurde de stichting nog een brief aan de nieuwe minister Mark Harbers waarin duidelijk werd gesteld wat de eisen aan het ministerie zijn. Het antwoord daarop van datum 18 februari noemt RBV “onbevredigend”.

Doel: overlast onder WHO-grenze...

25-04-2022 20:33
SchipholWatch