Provinciebestuur de weg kwijt in dossier luchtvaart, draait 180 graden

Het provinciebestuur van Noord-Holland maakt zich ongeloofwaardig door in antwoorden op recente vragen van de Partij voor de Dieren te wijzen naar de Luchtvaartnota. Diezelfde nota werd vorig jaar volledig afgebrand door verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA). Wat is hier aan de hand?

Statenleden Ines Kostić en Jaap Hollebeek van de PvdD maken zich ernstige zorgen over de vervuiling en het lawaai van Schiphol. Daarover stelden zij een groot aantal ‘kamervragen’ aan het provinciebestuur.

Een daarvan was de vraag om vóór het maken van verdere beleidskeuzes “de volle impact van Schiphol op gezondheid, milieu en natuur in kaart te brengen”.

Tot grote verbazing van kenners van het Schiphol-dossier verwijst het provinciebestuur in antwoord hierop naar de afgeserveerde Luchtvaartnota. Ze stellen nu dat de nota gaat zorgen voor een “gezonde en aantrekkelijke leefomgeving” en “een daadwerkelijke afname van de negatieve gezondheid...

24-04-2022 09:49
SchipholWatch