Communicatiestrateeg GGD (tijdelijk contract)

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg GGD (tijdelijk contract). Het Team Communicatie & Gezondheidsvaardigheden levert inzet bij de verschillende afdelingen en adviseert directie en MT. Daarbij werkt het team intensief samen met de verschillende communicatiedisciplines binnen de gemeente en externe partners zoals de Stichting Ouder en Kindteams. Het afgelopen jaar heeft het team intensief gewerkt aan de communicatie rondom de corona-epidemie. In 2022 wil het team de communicatiefunctie binnen de GGD versterken en actief invulling geven aan gezondheidspreventie. In deze functie werk je op de volle breedte van dit takenpakket. Je werkt aan reguliere communicatie, maar ook aan specifieke projecten op het gebied van voorlichting en preventie. Zodoende geef je communicatieadvies op strategisch en tactisch niveau voor diverse beleidsterreinen, projecten en programma's en coördinatie op (of zelf zorgen voor) de uitvoering daarvan. Ook zet je procedures...

22-04-2022 12:37
Search & Co Groep