Provincie draait om de hete brij heen bij bodemvervuiling Schiphol

Op 6 februari stelde de Partij voor de Dieren de grootschalige PFOS-vervuiling op en rond Schiphol aan de kaak in Provinciale Staten van Noord-Holland. De antwoorden die vorige week binnenkwamen lijken georkestreerd door het Ministerie van Infrastructuur (I&W) en gaan vrijwel volledig voorbij aan de vraagstelling.

Gedeputeerde Staten (GS) maken in de antwoorden een verwijzing naar berichten op SchipholWatch, die onjuist zouden zijn. Zo linkten we in een eerder artikel naar een milieurapport dat niet bij de besproken locatie hoorde. Dat was inderdaad een vergissing onzerzijds, maar doet geen afbreuk aan de kern van de zaak: dat bodemmonsters tweeënhalf jaar blijven liggen en een milieurapport niet wordt opgemaakt in afwachting van soepeler normen.

Hiermee creërt het provinciebestuur (of was het I&W?) vooral ruis en twijfel over de geloofwaardigheid van onze berichtgeving, terwijl de kern van de zaak op geen enkele wijze wordt weerlegd. Dat kan ook helemaal niet, omdat er tienta...

19-04-2022 18:19
SchipholWatch