Koninklijke onderscheiding Marga van Herteryck  

Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering op 29 maart 2022 waarbij afscheid werd genomen  van de raadsleden die zich niet meer herkiesbaar stelden, is ons lid Marga van Herteryck-Prinsen onderscheiden met de benoeming tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Tjapko Poppens spelde haar de daarbij behorende versierselen op. De burgemeester vertelde, dat de onderscheiding wordt gegeven als iemand drie perioden  deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad. Marga van Herteryck-Prinsen maakte in de perioden 2006-2010 en 2010-2014 deel uit van de CDA-fractie. Daarna nam zij een aantal jaren rust vooral om meer tijd aan haar gezin te besteden, maar in 2017 sloot zij zich  op verzoek van Linda Roos aan bij bbA en werd zij in 2018 in de gemeenteraad gekozen. Marga van Herteryck was bij haar collega’s populair vanwege haar gedegen en altijd rustige optreden. Zij werd eerst bij het CDA gezien als het sociale gezicht en later bij bbA. De onderscheiding verraste haa...

18-04-2022 14:34
Burgerbelangen Amstelveen