Liander zoekt in Amstelveen naar locatie voor 150 kV-station

[AMSTELVEEN] Liander steekt komende jaren miljarden euro’s in het elektriciteitsnet in grote delen van Nederland. Deze grote investering is volgens de netbeheerder nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net. Er staan volgens het investeringsplan mogelijk ook werkzaamheden in Amstelveen op stapel. Liander is hier op zoek naar een locatie voor een 150 kv-station. In Haarlemmermeer zoekt Liander twee locaties voor nieuwe stations. Dergelijke hoogspanningsstations zij belangrijke knooppunten in het elektriciteitsnetwerk.

11-04-2022 14:22
Amstelveens Nieuwsblad