Vanaf 2023 komt er een herzien verdeelmodel van het gemeentefonds

De verdeling van het gemeentefonds sluit door onder andere de decentralisaties in het sociaal domein niet meer aan bij de huidige tijd en is bovendien in de afgelopen 20 jaar ingewikkeld en ondoorzichtig geworden

06-04-2022 12:16
Amstelveenweb