Bewoners: ‘minder hinder’-plannen Schiphol te vrijblijvend

Het ‘minder hinder’-plan van Schiphol rammelt aan alle kanten. Er zijn geen harde doelstellingen geformuleerd en de in het verleden afgesproken hinderbeperking is nog steeds niet geleverd. Voor echte hinderreductie bestaat maar één optie: vermindering van het aantal vluchten.

Dit schrijft de officiële vertegenwoordiging van bewoners in een brief aan de Tweede Kamer. De burgers zijn zwaar teleurgesteld in de Schiphol-plannen en vrezen juist voor nog meer overlast als deze worden uitgevoerd. Ze keuren de plannen dan ook unaniem af.

De aanpak van Schiphol is veel te vrijblijvend, zo menen zij. Onderzoeksbureau To70 heeft in een onderzoek geen beoordeling (kunnen) geven van de mate waarin de ideeën bijdragen aan een echte oplossing, terwijl in ander onderzoek van hetzelfde bureau de effecten ‘beperkt’ worden genoemd.

De bewonersdelegatie is gepikeerd omdat in het verleden afgesproken verbeteringen nog steeds niet geleverd zijn. Zo is de 50/50-regel ̵...

02-04-2022 12:03
SchipholWatch