GVB vervoer gratis voor 65-plus minima

Inwoners komen in aanmerking voor de regeling gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen als ze: 65 jaar of ouder zijn een laag inkomen hebben In het bezit zijn van een geldige persoonlijke OV-chipkaart...

01-04-2022 00:00
Gemeente Amstelveen