Afscheid gemeenteraad

Tjapko Poppens gaf aan trots te zijn op de manier waarop de raad in deze bestuursperiode gezamenlijk sturing heeft gegeven aan het beleid van de gemeente Amstelveen: “De verhoudingen tussen raad...

30-03-2022 00:00
Gemeente Amstelveen