Vooral huurders vrijesectorwoningen in Amstelveen willen verhuizen

[AMSTELVEEN] Huurders zijn in Amstelveen vaker van plan om te verhuizen dan bewoners van eigen koopwoningen. Het gaat daarbij vooral om huurders van een vrijesectorwoningen. 42 procent van deze groep geeft aan zeker binnen twee jaar te willen verhuizen. Bij de eigenaar-bewoners is dat maar 16 procent. Dit blijkt uit de uitkomsten voor Amstelveen uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam. De grote verhuisgeneigdheid heeft waarschijnlijk te maken met de gemiddeld hoge huurprijzen.

29-03-2022 16:00
Amstelveens Nieuwsblad