Communicatieadviseur ondersteuningsstaf Oekraïne (tijdelijke functie)

Voor de gemeente Altena zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur ondersteuningsstaf Oekraïne (tijdelijke functie). Je sluit aan bij diverse overleggen van de Hoofden Taakorganisatie. Je adviseert over de communicatiestrategie en onderhoudt communicatiecontacten met bewoners van de kernen waar opvanglocaties worden gerealiseerd en externe partijen die hierbij betrokken zijn. Verder verzorg je de afstemming met directie, crisisorganisatie en team communicatie. Je monitort de informatiestroom vanuit het Rijk richting de gemeenten. Ook monitor en bewerk je (mede) de social media kanalen. Tevens stel je informatieberichten op voor de gemeentelijke website en social media. Daarnaast heb je afstemming met de communicatieadviseurs van de Veiligheidsregio. In voorkomend geval sta je de media en pers te woord en begeleid je bestuurders bij hun contacten met pers en media. Bovendien ondersteun je de burgemeester waar nodig in zijn communicatie richting inwoners en gemeenteraad en schri...

29-03-2022 14:02
Search & Co Groep