Koninklijke onderscheiding voor Amstelveense hoogleraar Henk Woldring

AMSTELVEEN – De Amstelveense hoogleraar Henk Woldring een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van de presentatie van zijn nieuwe boek “Om de menselijkheid van de cultuur”.

Woldring ontvangt de onderscheiding vanwege zijn hoogwaardige bijdrage aan het sociale en filosofische denken en aan zijn uitzonderlijke inzet om het werk van de Tsjechische filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1582-1670) levend te houden.

Vanaf 1974 tot aan 2008 was de heer Woldring verbonden aan de faculteit der Sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1986 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Politieke Filosofie bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Decennia lang heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoudelijke ontwikkeleng van zijn vakgebied.

Na zijn emeritaat in 2008 is hij zich gaan concentreren op het leven en werk van Jan ...

25-03-2022 10:38