Amstelveen wil de capaciteit van de Bovenkerkerweg uitbreiden

Met het oog op een robuust wegennetwerk, het waarborgen van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en het anticiperen op de diverse ontwikkellocaties is uitbreiding van de capaciteit van de Bovenkerkerweg noodzakelijk

24-03-2022 08:57
Amstelveenweb