Toenemende drukte op recreatievoorzieningen in en rond Amstelveen verwacht

[AMSTELVEEN] Vanwege het toenemende toerisme en het groeiend aantal inwoners wordt tot 2030 een toenemende druk op de recreatievoorzieningen zoals het Amsterdamse Bos en de Ouderkerkerplas verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek naar de draagkracht voor toerisme en recreatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Uit het onderzoek blijkt ook dat er voor de regio Amstelland-Meerlanden op dit gebied nog ontwikkelkansen zijn. De omvang van toerisme en recreatie is hier nog relatief beperkt. Door de recreatieve en toeristische bestemmingen aantrekkelijker te maken voor toeristen en de eigen inwoners kan desgewenst van de verwachte groei in deze sector gebruik gemaakt worden.

23-03-2022 16:00
Amstelveens Nieuwsblad