VVD en D66 gaan gezamenlijk op zoek naar de juiste coalitiepartner(s)

AMSTELVEEN – De lokale fracties van de de VVD en D66 hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de mogelijkheid van een nieuwe coalitie te verkennen. Voor de verkiezingen was duidelijk dat de samenwerking tussen de twee de afgelopen jaar vier jaar goed is bevallen en graag wordt voortgezet.

Deze en volgende week nodigen Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) dan ook alle politieke partijen apart uit voor een eerste gespreksronde. De griffier, Debby de Heus, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning.  

Naar verwachting ligt er eind volgende week een eerste verslag van de opbrengst van deze eerste ronde en zal duidelijk worden wat de vervolgstappen zijn.

Roerig verleden

De eerste serieuze partner om te gaan samenwerken met de VVD en D66 lijkt bbA. Deze lokale partij boekte winst en heeft nu vijf zetels. De VVD en bbA hebben echter roerige vier jaren achter de rug waarbij vooral bbA regelmatig de aanval op de VVD opende.

Ook heeft bbA zich de afgelopen ver...

22-03-2022 12:58