Meer flagshipstores in Stadshart door mogelijkheid aanpassen winkels in Rembrandthof

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen en Stadshart-eigenaar Unibail Rodamco Westfield hebben een nieuwe overeenkomst getekend. Hierdoor zijn eerdere plannen aangepast en diverse initiatieven in het Stadshart weer mogelijk. Zo gaan de ontwikkelingen bij de verlengde Rembrandtweg in aangepaste vorm door en is uitbreiding van bestaande winkelunits mogelijk.

In 2019 tekenden de gemeente en Unibail-Rodamco-Westfield (URW) een overeenkomst voor een overdekt horecaplein aan Nieuw Loopveld en het uitbouwen van de winkelpanden aan beide zijden van de verlengde Rembrandtweg (“project Rembrandtstraat”). Mede vanwege de coronacrisis, het inpassen van de markt en de hoge kosten (waaronder voor het verleggen van kabels en leidingen) is deze ontwikkeling in zijn oude opzet niet langer haalbaar.

Grote winkelunits aan verlengde Rembrandtweg

URW is nu voornemens om enkel de gevels aan de westzijde van de verlengde Rembrandtweg uit te bouwen. De gevel aan de oostzijde wordt wel aangepakt...

19-03-2022 12:18