Gemeentesubsidie voor veiligheidsscan woning van ouderen en gehandicapten

Door het beleid van de rijksoverheid om ouderen langer thuis te laten wonen, is de behoefte ontstaan voor extra zorg om hun veiligheid beter te garanderen. In de afgelopen jaren is geconstateerd...

14-03-2022 00:00
Gemeente Amstelveen